IT-TI, s.r.o.


Prejdi na obsah

IT Outsourcing

Pre firmy

Zmluvná starostlivosť - IT outsourcing

Prenechajte Vaše IT problémy našej firme.

IT Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania. Na týchto potrebách je IT Outsourcing postavený. Je to trend v oblasti správy informačných technológií a efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na ich správny chod.

Je to práve outsourcing informačných technológií, ktorý tvorí hlavnú časť našej podnikateľskej činnosti. Našimi zákazníkmi sú najmä spoločnosti, ktoré si uvedomujú, že IT sú iba prostriedkom pre dosahovanie svojich hlavných cieľov a ziskov, nie ich hlavnou činnosťou.

Prečo práve IT Outsourcing?

Odpoveďou na túto otázku prečo IT Outsourcing je, že by sa mala každá firma a organizácia zamerať na svoj hlavný predmet podnikania a ostatné vedľajšie činnosti prenechať v rukách odborníkov. Vedľajšie činnosti slúžia k tomu, aby podporovali hlavné činnosti organizácie v dosahovaní zisku a zaistili tak jej konkurenčnú výhodu.

Práve využitím IT Outsourcingu dochádza k zaisteniu rozvoja IT technológií spoločnosti a tým pádom sa môže orientovať na hlavný cieľ podnikania. Pretože dodávateľ disponuje kvalifikovanými odborníkmi v IT oblasti, odpadajú tak problémy s nedostatočnými znalosťami.

Hlavným faktorom, kvôli ktorému by sa mal klient rozhodnúť pre IT Outsourcing je, že naša firma poskytujúca IT Outsourcing sa zameriava práve na oblasť IT technológií, kde má klient k dispozícií profesionálny a kvalitný servis, ktorý by z vlastných zdrojov bol finančne omnoho náročnejší.Je IT Outsourcing úspora nákladov?

Veľmi veľa organizácií stále považuje IT outsourcing za menej výhodný ako správu IT technológií vlastnými silami. Tento omyl zväčša spôsobuje zlá kalkulácia skutočných nákladov.

Na prvý pohľad sa zdá, že IT outsourcing šetrí len mzdové náklady. Avšak pri kalkulácií sa zabúda na réžiu (zamestnanecké bonusy, strava, priestory, energie, telefón), testovanie nových technológií a práca s nimi, výber nových technológií, konzultačné služby, poistenia, školenia, odborný rast a certifikácie, náhradné zariadenia alebo doprava.

Všetky tieto náklady zaisťujúce rozvoj a správu informačného systému preberá IT outsourcingová firma. Tým, že naša IT outsourcingová firma sa venuje len oblasti IT technológií, máme kvalifikovaných odborníkov, ktorý majú dlhoročné skúsenosti s IT technológiami.


Výhody IT Outsourcingu

1. Z hľadiska financií znamená IT outsourcing prínos vďaka zníženiu nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých nákladov a znižovanie celkových výdajov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb.

2. Zákazníci dostávajú výrazne kvalitnejšie služby. K dispozícii majú odborníkov, ktorých by inak spoločnosť musela nielen platiť, ale taktiež investovať do ich ďalšieho rozvoja. Pracovníci firmy poskytujúcej IT outsourcing sa u zákazníkov stretávajú s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete.

3. Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti).

4. Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby. Môže teda aktivovať svoje personálne zdroje pre svoju hlavnú činnosť.

5. Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na nové požiadavky svojich zákazníkov na základe skúsenosti a know-how. Zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko poskytuje IT outsourcing i ďalším zákazníkom, má obvykle väčšiu základňu zdrojov (napr. hardvér, software) a môže lepšie preklenúť a riešiť krízové situácie.

6. Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.


Nevýhody a možné riziká IT Outsourcingu

IT Outsourcing môže pre klienta znamenať aj riziká. Tie je však možné do určitej miery eliminovať:

1. Pravdepodobne najväčším rizikom je nejednoznačne a nepresne stanovený rozsah služieb. Môže to mať za následok nespokojnosť zákazníka, pretože nedostáva to, čo si predstavoval.

2. Pomocná ruka sa nenachádza vo „vedľajšej” kancelárii.

3. Strata odborných zdrojov. Ak dôjde k ukončeniu kontraktu, dochádza k strate odborných pracovníkov a ich know-how. Vybudovanie nového oddelenia potom môže trvať mesiace.

4. Možný vznik závislosti na poskytovateľovi.

5. Možnosť zneužitia je rizikom len na prvý pohľad, ale v prípade seriózneho poskytovateľa je toto riziko oveľa menšie. Toto riziko je taktiež pri klasickom zamestnancovi.

Domov | Pre domácnosti | Pre firmy | Cenník | Referencie | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu